Klasztermenedzsment szervezet
DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Zrt.

A Klaszter irányításáért felelős menedzsment szervezet 2013. augusztus 1-től a DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban DEAK Zrt.). A DEAK Zrt. alapítói a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia.

A szervezet céljai között szerepel a katalizátor szerep betöltése a kutatói és gazdasági szféra közötti együttműködések erősítésében, illetve a kapcsolódó K+F+I és más üzleti projektek menedzsment tevékenységének ellátása. Továbbá, cél az ügyféloldali tanácsadásnyújtás a tulajdonosok számára – a versenysemlegesség, a közösségi hasznok maximalizálása, valamint az összeférhetetlenség biztosítása és a társadalmi hasznosság elősegítése érdekében – különböző projektek előkészítésében és lebonyolításában.

A DEAK Zrt. nem tagja a Klaszternek, független a klasztertagoktól. A DEAK Zrt-t projekt megvalósítási, partnerség építési, üzletfejlesztési tapasztalatai és szakértelme, valamint megfelelő infrastrukturális háttere alapján választotta a Klaszter a feladat ellátására.

A Klasztermenedzsment szervezet feladatai:

 • Ellátja a Klaszter igazgatási feladatait;
 • Kezdeményezi az Operatív Testületnél a hatékony működéshez szükséges stratégiai döntések meghozatalát;
 • Közreműködik a Klaszter Bizottsági ülések előkészítésében;
 • Kidolgozza a Klaszter eredményességi mutatóit, és azt az Operatív Testület elé terjeszti jóváhagyásra;
 • Segíti az Operatív Testület munkáját;
 • Végrehajtja az Operatív Testület határozatait;
 •  Kialakítja a Klaszter szolgáltatásait, tartja a kapcsolatot a partnerekkel;
 • Az Operatív Testület Elnökével együtt képviseli a Klasztert hazai és külföldi szervezeteknél, a média irányában;
 • Minden év végéig az Operatív Testülettel közösen elkészíti a következő évre vonatkozó éves pénzügyi és feladattervet, valamint a Klaszter pénzügyi-, személyügyi-, marketing-, és cselekvési tervét, ennek részeként az átfogó beruházási, képzési és kiállítási keretét, amit az Operatív Testület a Klaszter Bizottság elé terjeszt;
 • A Klaszter tevékenységének és pénzügyi gazdálkodásának beszámolóját negyedéves rendszerességgel írásban megküldi az Operatív Testületnek;
 • Szakmai értékelést készít és javaslatot tesz a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználására;
 • Javaslatot tesz a fejlesztési területekre;
 • Részt vesz a stratégia kialakításában;
 • Szorosan együttműködik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel.

< előző      2018. február    következő >
H K Sz Cs P Sz V1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28Minősítéseink