A Klaszter működése

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter a szoftveripari szereplők, valamint az ennek az iparágnak a fejlesztésében érdekelt szervezetek önkéntes együttműködése. A Klaszter tehát egyenrangú, együttműködő és egymásban bízó klasztertagok tömörülése, mely működési formájában társasági formát nem ölt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A Klaszter 2007. évi megalakulását követően felállt a Klaszter Bizottság, ahol minden tag képviselteti magát, illetve a Klaszter operatív irányító szervezete, az Operatív Testület. A Klaszter megalakulásának támogatását és külső képviseletét a GriffSoft Zrt. mint gesztor végzi.

A Klaszter a 2008. június 13-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve Etikai Kódex alapján működik.

A Klaszter Bizottság

A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Klaszter Bizottság, amelyben az Alapító Tagok és a Csatlakozott Tagok képviselői vesznek részt. A Klaszter Bizottság munkájában minden Tag azonos jogokkal és kötelezettségekkel jogosult és köteles Képviselője útján részt venni. A Klaszter Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
A Klaszter Bizottság munkájában minden Tagnak egy szavazata van.

A Klaszter Gesztora

A Klaszter Gesztora, a Klaszter Bizottság által megválasztott Klaszter Tag, amelynek állandó képviselője, egy személyben jogosult a Klaszter külső képviseletét ellátni. A Gesztor képviselője egyben az Elnöke a Klaszter Operatív Testületének. Feladata a képviseleten túlmenően a Klaszter működtetésének katalizálása, hatékony irányítása, illetve a tevékenységek folyamatos kontrollja is.

A Klaszter gesztora a GriffSoft Zrt.

Operatív Testület

Az Operatív testület létszámának meghatározására, tagjainak kiválasztására, kinevezésére és visszahívására – a Klaszter képviselőjének javaslatait figyelembe véve – a Klaszter Bizottság jogosult.

Az Operatív Testület hatáskörébe kiemelten tartozik: A Klaszter Bizottság határozatainak végrehajtása és két Klaszter Bizottsági ülés között a Klaszter munkájának biztosítása.

A Klaszter Operatív testületének tagjai:
- Dr. Gyenizse Pál – elnök (GriffSoft Zrt., fejlesztési vezérigazgató-helyettes),
- Prof. Dr. Gyimóthy Tibor - tag (SZTE, Szoftverfejlesztés Tanszék, tanszékvezető),
- Rozenberszki Zsolt - tag (R&R Software Zrt., értékesítési igazgató).

A Klaszter napi adminisztrációját és operatív feladatait a Klaszter Tagi szervezeteivel szoros együttműködésben, az Operatív Testület megbízása alapján, egy projektcég látja el, aminek hivatalos megnevezése: Klaszter Menedzser.

< előző      2023. június    következő >
H K Sz Cs P Sz V1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Minősítéseink